پزشک تغذیه و متابولیسم و عضوانجمن رژیم درمانی آمریکا
آیا شما نیز جزو افرادی هستید که بعد از یک تمرین ورزشی دچار درد عضلات شده‌اید؟ فکر می‌کنید دلیل این دردها چیست؟ هنگامی که فردی وزنه‌ای را بلند می‌کند عضلات فعال او به طور مستمر تحت فشار قرار می‌گیرد تا سایز آن‌ها به تدریج افزایش […]